JORNADA DE DEBAT 5 DE NOVEMBRE – Presentació

El Procés Constituent de la República Catalana. Un procés històric

mesa-de-la-jornada         Presentació de la Jornada a càrrec de Carles Castellanos . Foto: J.A.

Només quatre paraules per a explicar les raons d’aquesta convocatòria i les esperances que hi hem posat des del col·lectiu Drassanes per la República Catalana.

La raó d’haver convocat a aquesta Jornada de debat és la consideració que en aquests moments hi ha una certa dispersió en el tractament concret del procés constituent. Malgrat els acords parlamentaris i els esforços per a dissenyar propostes unitàries, el fet evident és que, les diferents propostes que es troben en curs d’execució o d’elaboració, semblen adequar-se a iniciatives diverses sense gaire connexió entre elles.

Per això ens ha semblat oportú i interessant reunir un grup de persones coneixedores de la qüestió i interessades en el debat entorn de la constitució catalana per a mirar entre totes i tots de treure’n l’entrellat.

No es tracta d’un acte amb cap objectiu propagandístic, ni tan sols per al nostre col·lectiu organitzador; d’aquí la convocatòria que hem fet a títol individual a un debat ‘a porta tancada’. Aquesta Jornada és només -i sobretot- un esforç de reflexió conjunta per a aconseguir un avanç en la clarificació de tal manera que puguem contribuir a endreçar el camí cap a un debat constituent unitari i participatiu.

Tal com ja sabreu per la informació que us ha arribat, aquesta jornada (les quatre hores curtes que hi podrem dedicar) està prevista al voltant de tres debats fonamentals:

En primer lloc, hem proposat de debatre sobre l’Estat actual del procés i perspectives després de l’aprovació del procés constituent des de l’òptica institucional un debat que serà obert a partir de les intervencions de Lluís Llach i Gabriela Serra i serà moderat per Jaume Soler, membre del col·lectiu Drassanes per la República Catalana. Hem considerat del tot convenient partir dels acords del Parlament de Catalunya com a referent imprescindible, al voltant del qual, hi ha la possibilitat d’organitzar de manera unitària les diferents iniciatives entorn del procés de debat constitucional.

En segon lloc, proposem de tractar dels Reptes del procés constituent des de l’òptica jurídica i política, un debat que serà obert per Albert Noguera i Jordi Matas, i que serà moderat per Alfredo Bienzobas, també membre del nostre col·lectiu. En aquest cas hem volgut prendre en consideració les aportacions que són necessàries des de la perspectiva del dret constitucional i de les experiències de la seva aplicació en processos diversos que ens poden servir com a elements de reflexió.

Finalment, per a cloure aquesta jornada, proposem, com a resultat de les aportacions precedents, l’endegament d’un Debat obert i propositiu sobre les condicions per un procés de plena confluència política, amb la màxima legitimitat i participació ciutadana. Aquest debat, partirà de les aportacions precedents i serà moderat per Jordi Rich, del col·lectiu Drassanes per la República Catalana. La intenció d’aquest tercer i darrer debat, com es desprèn del seu títol, és d’esbrinar quines són, a dia d’avui i un cop sospesats els diferents aspectes que hi intervenen, les condicions per a un procés de plena confluència política, amb la màxima legitimitat i participació ciutadana, com hem assenyalat. Un objectiu difícil però del tot necessari per a la bona marxa del procés en el nivell en què es troba actualment la societat catalana.

La cloenda de l’acte correrà a càrrec del company del col·lectiu, Lluís Vila i Blanché.

Volem advertir que des de l’organització d’aquesta jornada tenim la intenció de recollir, en la mesura del possible, una descripció transcrita dels debats que esperem poder posar a disposició dels assistents..

Pensem que aquesta jornada, tot i el caràcter reservat de la seva convocatòria pot aportar diferents elements de clarificació, a partir de les importants aportacions que esperem de totes les persones presents.

Només resta dir, com és habitual, ‘bona feina per a tothom!’.

(Que segur que n’hi ha; i que podrem portar a terme).

Carles Castellanos,

en representació de Drassanes per la República Catalana

Barcelona, 5 de novembre de 2016

Logo Drassanes quadrat