Constitució de Drassanes per la República Catalana

logoDRASSANESxREP

Comuniquem que el mes de gener de 2016 s’ha constituït l’associació Drassanes per la República Catalana, seguint l’esperit que va informar el Col·lectiu Drassanes, fins a la Declaració del Parlament de Catalunya del 9 de novembre de 2015.

Amb la finalitat de cobrir els compromisos principals contrets i que necessiten una continuïtat, Drassanes per la República Catalana treballarà, en tots els espais on hi té incidència, per l’objectiu d’assegurar la majoria social a favor de la independència de Catalunya i, més concretament, a favor d’una República catalana independent en el camí de la construcció de la República federal dels Països Catalans. I, amb la voluntat de fer possible una societat més igualitària i cohesionada, posarà el seu esforç en la defensa de les reivindicacions dels sectors socials econòmicament més desafavorits.

I ho portarà a terme, tot remarcant que la independència és un dels instruments més poderosos i efectius amb què podem comptar, ara i aquí, per a posar fi a la pobresa i a l’exclusió social i avançar cap a una societat més democràtica, justa i solidària.

Drassanes per la República Catalana

Països Catalans, 26 de gener de 2016