Constitució de Drassanes per la República Catalana

91-page-001 copiar

Comuniquem que el mes de gener de 2016 s’ha constituït l’associació Drassanes per la República Catalana, seguint l’esperit que va informar el Col·lectiu Drassanes, fins a la Declaració del Parlament de Catalunya del 9 de novembre de 2015.

Amb la finalitat de cobrir els compromisos principals contrets i que necessiten una continuïtat, Drassanes per la República Catalana treballarà, en tots els espais on hi té incidència, per l’objectiu d’assegurar la majoria social a favor de la independència de Catalunya i, més concretament, a favor d’una República catalana independent en el camí de la construcció de la República federal dels Països Catalans. I, amb la voluntat de fer possible una societat més igualitària i cohesionada, posarà el seu esforç en la defensa de les reivindicacions dels sectors socials econòmicament més desafavorits.

I ho portarà a terme, tot remarcant que la independència és un dels instruments més poderosos i efectius amb què podem comptar, ara i aquí, per a posar fi a la pobresa i a l’exclusió social i avançar cap a una societat més democràtica, justa i solidària.

Drassanes per la República Catalana

Països Catalans, 26 de gener de 2016

Anuncis