Drassanes considera interessant la lectura dels articles d’aquest apartat, tot i que això no vol dir que en comparteixi necessàriament la totalitat del seu contingut”.