Els fins de l’associació són:

  • Assegurar la majoria social a favor de la independència de Catalunya i, més concretament, a favor d’una República catalana independent, potenciant una societat cohesionada i solidària, considerant que, per a això, cal defensar d’una manera especial, els sectors socials econòmicament més desafavorits, tot remarcant que la independència és un dels instruments principals per a posar fi a la pobresa i a l’exclusió social.
  • Contribuir, amb la construcció de la República catalana independent, a la cohesió i la unitat de la nació catalana (de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó), bo i ajudant a impulsar i facilitar l’articulació dels Països Catalans.

Per a aconseguir les seves finalitats l’associació realitza les activitats següents:

  • Organització de conferències, jornades etc…, edició de propaganda, estudis, treballs etc. Relacionats amb la nostra activitat i els nostres principis; i, en general, la promoció, la impulsió i la difusió d’activitats de tota mena adreçades a afavorir la difusió de les idees i els objectius relacionats amb els nostres fins.
  • Treballar, específicament per a contribuir al desplegament d’un procés constituent català popular i participatiu, i per a donar suport a les activitats de mobilització, desconnexió i establiment de noves legalitats, associades a la construcció de la República catalana.
  • Oferir un suport actiu a l’organització i al desenvolupament dels instruments necessaris per a aquests fins. D’una manera general, situar la funció política de la independència com a factor polític essencial en el camí cap a una societat més democràtica i igualitària.