Logo traçat1Drassanes per la República Catalana s’ha constituït el mes de gener de 2016 seguint l’esperit que va informar el Col·lectiu Drassanes fins a la Declaració del Parlament de Catalunya del 9 de novembre de 2015. Ha nascut per a treballar a favor d’una república catalana independent en el camí de la construcció de la República Federal dels Països Catalans, fonamentada en una societat cohesionada i solidària. En aquest sentit, des de Drassanes per la República Catalana entenem i defensem que la independència és, ara, l’instrument polític principal per a posar fi a la pobresa i a l’exclusió social a casa nostra, i avançar cap a una societat més democràtica.

La voluntat de Drassanes per la República Catalana és abordar, d’una manera clara i decidida, l’anàlisi dels canvis constants i continus que experimenta el marc polític del nostre país. A aquest fi, creiem imprescindible una reflexió en profunditat que permeti emprendre, progressivament, tasques més concretes i efectives de suport al procés independentista. Som conscients de les mancances i febleses actuals tant d’aquest moviment com del conjunt del moviment popular català per a afrontar els grans reptes que comporta i comportarà l’avanç cap a la independència i la construcció de la república catalana. La nostra voluntat és poder contribuir amb rigor en aquesta reflexió.

Amb aquest objectiu, volem treballar per a establir un diagnòstic al màxim de realista possible per a encarar el moment present. Abans de res, caldria deixar ben clar que ens trobem en una situació política de canvi molt important que pot transformar les nostres vides i les de les generacions venidores. Tanmateix, no ens trobem en un moment que es pugui considerar revolucionari stricto sensu, perquè, malgrat la urgència, encara no es reuneixen les correlacions de forces necessàries, a dins i a fora de les institucions, per a superar el sistema econòmic, polític i social capitalista, però sí les condicions per a avançar en aquest camí. El nostre objectiu no és, doncs —cal tenir-ho en compte—, “el de la Independència (o el Govern) per a canviar-ho tot”, tal com han volgut caricaturitzar, amb ben poc encert, alguns sectors de l’independentisme, ni el de la nova socialdemocràcia regeneracionista del règim del 78 —el de la segona restauració borbònica—. Sí que ens trobem, en canvi, en un moment de ruptura i d’aprofundiment democràtic propi de la conquesta de la independència, un procés de ruptura que permetrà, d’una manera clara i efectiva, assolir una societat més democràtica, justa i igualitària, i obrir les portes a canvis més profunds en el futur, en la mesura que l’hegemonia de les posicions favorables a la transformació social i l’emancipació de les classes populars avanci al si de la nostra societat.

La conjuntura actual tampoc no és fàcil: la conquesta de la independència no serà només una qüestió de tipus legalista, sense confrontació ni desobediència, com pretenen uns altres sectors ideològics. La perspectiva d’una independència sense ruptura és falsa i caldrà, per tant, reforçar la nostra capacitat de mobilització, de resistència i de solidaritat contra els impediments de tot tipus que, inevitablement, l’estat espanyol interposarà a l’avanç de l’independentisme.

Així doncs, des de Drassanes per la República Catalana col·laborem a clarificar els objectius del moviment català cap a la independència. Necessitem una anàlisi de classes correcta, que permeti avaluar les que són favorables a la ruptura independentista, amb totes les seves possibilitats, febleses i contradiccions. També necessitem un coneixement precís de les correlacions de forces polítiques i socials dins el procés d’assoliment de la independència, un coneixement que permeti establir, d’acord amb les diferents realitats existents arreu del territori i en els diversos fronts d’acció, les propostes polítiques i les aliances adequades.

Cal bandejar totes les formes d’idealisme que influeixen en alguns sectors de la burgesia i de les classes populars amb formulacions simplistes, puristes o esquerranistes, que tant de mal fan a l’independentisme, impedint la plena presa de consciència del poble català. Per tant, les nostres anàlisis s’oposaran radicalment a la demagògia i a la manipulació ideològica que fomenten aquestes formes d’alienació. Estem convençuts que l’enfortiment de la consciència política basada en la realitat social és l’única oportunitat per aconseguir la independència del nostre poble.